FIRMA

OFERTA KONTAKT

REALIZACJE

 

 

  • Geodezja
  • Fotogrametria
  • Fotografia
techniczna
  • GIS
  • Skanowanie
laserowe 3D

 

 

 

GIS - geograficzne systemy informacyjne to dziedzina nauki zajmująca się wzajemnymi relacjami między obiektami przestrzennymi zorganizowanymi bazodanowo. Specyficzna organizacja danych w systemach GIS umożliwia ich wielowątkową, wzajemną analizę. Systemy GIS z powodzeniem funkcjonują zarówno dla danych geograficznych, jak
i w branżowych zastosowaniach. Proponujemy wdrażanie danych i oprogramowania, 
a także szkolenia z zakresu posługiwania się nimi.

FOTtech Katarzyna Szubiak  81-579 Gdynia, ul. Wschodnia 1b/12, REGON:221065563, NIP:5691483244, Tel.: 668 270 715, mail:fottech@fottech.pl  
Numer konta Alior Bank: 27249000050000450034051160

© FOTtech 2010