FIRMA

OFERTA KONTAKT

REALIZACJE

 

 

  • Geodezja
  • Fotogrametria
  • Fotografia
techniczna
  • GIS
  • Skanowanie
laserowe 3D

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia techniczna jest dziedziną nauki polegającą na wykonywaniu i przetwarzaniu zdjęć na drodze specjalistycznych procesów, następnie wykorzystanie ich do zadań technicznych. Przetworzone zdjęcia niosą informacje radiometryczne i geometryczne o obiektach i mogą
być wykorzystane w różnych dziedzinach inżynierii. Fotografia techniczna może służyć także jako źródo danych wtechnologii bezdotykowych pomiarów wielu parametrów technicznych 
obiektów, a także ich przemieszczeń lub odkształceń. Zastosowania fotografii technicznej są wszechstronne i z powodzeniem zastępują inne, tradycyjne metody.

FOTtech Witold Szubiak  81-579 Gdynia, ul. Wschodnia 1b/12, REGON:192788358, NIP:7392369228, Tel.: 668 270 715, mail:fottech@fottech.pl  
Numer konta Alior Bank: 27249000050000450034051160

© FOTtech 2010