FIRMA

OFERTA KONTAKT

REALIZACJE

 

 

  • Geodezja
  • Fotogrametria
  • Fotografia
techniczna
  • GIS
  • Skanowanie
laserowe 3D

 

 

 

 

Skanowanie laserowe 3D jest stosunkowo nową technologią, której możliwości nie są jeszcze w pełni doceniane. W wyniku skanowania laserowego otrzymujemy informację przestrzenną
o skanowanym obiekcie w postaci tzw. chmury punktów. Szybkość i gęstość pomiaru sprawia, że jest to w obecnej chwili najbadziej wydajna i kompleksowa metoda przestrzennego pomiaru obiektów.

FOTtech Witold Szubiak  81-579 Gdynia, ul. Wschodnia 1b/12, REGON:192788358, NIP:7392369228, Tel.: 668 270 715, mail:fottech@fottech.pl  

© FOTtech 2010