FIRMA

OFERTA KONTAKT

REALIZACJE

 

 

  • Geodezja
  • Fotogrametria
  • Fotografia
techniczna
  • GIS
  • Skanowanie
laserowe 3D

 

 

 

 

Skanowanie laserowe 3D jest stosunkowo nową technologią, której możliwości nie są jeszcze w pełni doceniane. W wyniku skanowania laserowego otrzymujemy informację przestrzenną
o skanowanym obiekcie w postaci tzw. chmury punktów. Szybkość i gęstość pomiaru sprawia, że jest to w obecnej chwili najbadziej wydajna i kompleksowa metoda przestrzennego pomiaru obiektów.

FOTtech Katarzyna Szubiak  81-579 Gdynia, ul. Wschodnia 1b/12, REGON:221065563, NIP:5691483244, Tel.: 668 270 715, mail:fottech@fottech.pl  
Numer konta Alior Bank: 27249000050000450034051160

© FOTtech 2010